Sanakirja

Ilmainen sanakirja on oleellinen osa kielenopiskelua ja varmasti jokaisella opiskelijalle tuttu työkalu. Sanakirja voidaan määritellä seuraavasti; sanakirja on hakuteossa, jossa esitetään vieraskieliset vastineet sanoille. Yleensä sanakirjassa sanat on aakkosjärjestyksessä ja käännökset on listattu suomesta vieraaseen kieleen ja vieraasta kielestä suomeen. Tarjolla on ollut myös sanakirjoja, jotka tarjoavat vain yhteen suuntaan kääntäjä, kuten suomi-englanti, mutta yleensä on kieltenopiskelijat suosivat suomi-vieras kieli-suomi sanakirjoja.
On olemassa paljon hyviä kääntäjiä valita, Google kääntäjä, Fordító.nu, Bing kääntäjä, Traducteur.Nu ja Kääntäjä.nuTradutor kääntäjä esimerkiksi
Sanakirjojen käyttö on muuttunut huomattavasti Internetin käytön myötä ja sanakirjat ovatkin siirtyneet kirjoista online –sanakirjoiksi. Sanakirjoilla on kuitenkin huomattavan pitkä historia Suomessa ja kielitaitoiset suomalaiset ovatkin ahkeria sanakirjojen käyttäjiä. Hollannin sana käännös on Vertalen. Saatat tarvita myös hyvän valuuttamuuntimen

Sanakirjan historia

Suomi on moniin muihin maihin verrattuna pieni maa ja suomen kielen puhujia on maailmanlaajuisesti pieni joukko verrattuna suurkieliin kuten englantiin, espanjaan, saksaan tai ranskaan. Tämä on osaltaan kehittänyt sanakirjojen historiaa suomessa; kommunikoidakseen ulkomaiden kanssa, on osattava muitakin kieliä kuin suomea. Suomen koulujärjestelmällä ja kaksikielisyydellä on myös oma osansa sanakirjojen suosioon. Tänäkin päivänä kouluissa kielten opetus on vahvalla sijalla ja jokaisen opiskelijan täytyy opiskella vähintään kahta vierasta kieltä, mutta useat opiskelijat valitsevat kolme vierasta kieltä.

Latinalla ja saksalla oli hyvin vahva asema Euroopan oppineiden piirissä 1600-luvulla. Suomessa myös ruotsin kielellä oli vahva asema ja vain harvat Suomeen muuttaneet oppineet olivat halukkaita opettelemaan suomea. Toisaalta tavallinen kansa puhui vain suomen kieltä, eikä heillä ollut edes mahdollisuutta opiskella ruotsia saatikka latinaa. Eri dokumentteja, kuten hartauskirjoja, almanakkoja, lakeja ja asetuksia, kuitenkin alettiin käännettiin latinan kielestä suomeksi, jotta kansa ymmärtäisi kyseiset dokumentit

Ensimmäinen suomalainen sanakirja oli Ericus Schroderuksen julkaisema Lexicon latino-scondicum. Teoksen lähdekielenä oli aikakaudelle tyypillisesti latina ja kohdekielenä suomen lisäksi ruotsi. Kyseinen teos ilmestyi vuonna 1637 ja kattoi peräti 2400 hakusanaa. Tämän sanakirjat katsotaan olevan suomalaisen sanakirjahistorian merkkiteos, koska sen tarkoitus oli nimenomaan auttaa ihmisiä ymmärtämään tekstiä eikä opettaa latinaa. Sanakirjoilla on siis pitkä historia suomessa, onhan ensimmäisen suomalaisen sanakirjan julkaisemisestakin jo yli 370 vuotta!

Knut Cannelinilla oli merkittävä rooli suomalaisten kaksikielisten sanakirjojen historiassa. Hän julkaisi suomi-ruotsi sanakirjan vuonna 1908 ja hänen käyttämää sanakirjamallia on käytetty lähestulkoon kaikissa Suomessa julkaistuissa kaksikielisissä sanakirjoissa aina 2000-luvulle saakka.

Globalisoitumisen ja lisääntyvä matkustelu lisäsi nopeasti sanakirjojen julkaisumääriä ja sanakirjoja julkaistiin usealla eri kiellellä. Monet kielten opiskelijat varmasti muistavat sanakirjoja notkuvat hyllyt kirjakaupoissa ja miten painavia ja paksuja opuksia sanakirjat olivatkaan, varsinkin jos sellaista joutui kuljettamaan koulurepussa. Sanakirjat olivat myös välillä tuskastuttavan hankalia käyttää, koska ohuet sivut repeilivät helposti ja sanakirjat oli printattu pienellä fontilla. Tarjolla tosin oli myös pienempiä ja suppeampia matkasanakirjoja ja useat ihmiset hankkivatkin sekä kattavan sanakirjan että matkaversion, jota oli helpompi kuljettaa matkoilla tai koulussa. Tämä tietenkin lisäsi kustannuksia, koska sanakirjat ovat olleet hinnakkaita. Sanaston oppiminen ja tekstin ymmärtäminen ovat kuitenkin erittäin tärkeitä osia kieltenopiskelua, joten sanakirjat ovatkin olennainen osa kielenopiskelija arkea ja siten pakollinen investointi.

Sanakirja nykypäivänä

Internetin nopea leviäminen ja nopeutuminen on avannut uusia mahdollisuuksia myös kielenopiskeluun. Internet on pullollaan online- sanakirjoja ja kielitarjonta on loputon. Online -sanakirjat ovat nopeasti syrjäyttäneet nidotut sanakirjat. Online -sanakirjat tarjoavat useita etuja. Ensinnäkin nidotut sanakirjat tahtovat olla hinnakkaita, kun taas Internet tarjoaa täysin ilmaisia sanakirja vaikka millä mitoin. Myöskin sanasto muuttuu ja elää koko ajan. Esimerkiksi sosiaalisen median kasvun myötä sanastoon on tullut useita uusia sanoja ja ilmaisuja. Sidotut sanakirjat eivät aina tarjoa ajanmukaisia käännöksiä ja laahaavatkin online-sanakirjojen jäljessä myös sanavaraston osalta.

Online -sanakirjat ovat myöskin huomattavasti nopeampia käyttää kuin sidotut sanakirjat. Sanan löytäminen sanakirjasta on aikaa vievää puuhaa, kun taas Internet löytää sanan heti. Samoin online -sanakirjasta sanan voi kätevästi kopioi – liittää toiminnolla sisällyttää omaan tekstiin, kun taas sidotussa sanakirjassa tämä ei luonnollisestikaan ole mahdollista. Online -sanakirjat säästävät tehokkaasti myös tilaa kirjahyllyissä ja keventää muuttokuormaa! Ne ovat myös ympäristöystävällisempi vaihtoehto, koska kirjojen painamiseen kuluu energiaa ja paperin valmistaminen vaati puuta raaka-aineena. Myös kirjojen kuljetus lisää päästöjä.

Internetistä löytyy paljon suomalaisia online –sanakirjoja, mutta myös ulkomaisia sanakirjoja on paljon tarjolla, jotka tukevat myös suomen kieltä. Näiden sanakirjojen laadussa ei ole juurikaan eroa ja käännökset ovat yleensä identtiset. Useimmat sanakirjat tarjoavat kymmeniä kieliä ja näitä kieliä voi käyttää ristiin. Esimerkiksi käyttäjä voi kääntää suomesta venäjäksi, venäjästä suomeksi, venäjästä hindiksi ja hindistä venäjäksi.

Älypuhelinten yleistymisen myötä sovelluskehittelijät ovat kehitelleet sanakirja –sovelluksia myös matkapuhelimeen. Tarjolla on useita sanakirja –sovelluksia kaikille alustoille (Windows, Android ja OS). Matkapuhelinten sanakirjat ovat erittäin helppokäyttöisiä ja laadukkaita. Myös sanavarasto on kattava ja tarjolla on useita eri kieliä. Osa sanakirja -sovelluksista on ilmaisia ja osa on maksullisia. Ennen kuin maksaa sovelluksesta, kannattaa kokeilla ilmaisia versioita, koska yleensä myös ne ovat erittäin toimivia. Ero ilmaisten ja maksullisten sanakirja –sovelluksien välillä on mainokset; maksulliset sanakirjat eivät sisällä mainoksia kuin taas ilmaiset sanakirja –sovellukset sisältävät mainoksia, mutta yleensä ei häiritsevän paljon. Jos ilmaiseen sanakirja –sovellukseen ei ole tyytyväinen, on se aina helppo poistaa ja ladata uusi sovellus.

Sanakirjan tulevaisuus

Mitä todennäköisimmin sidotut sanakirjat ovat painumassa unholaan ja online –sanakirjat valtaavat markkinat. Ehkä jo seuraava sukupolvi ei koskaan joudu selaamaan tuhatsivuisen sanakirjat ohuita sivuja ja tirkistelemään pientä tekstiä. Luultavasti matkasanakirjoilla on vielä tulevaisuudessa tilausta ja oma käyttäjäkuntansa, koska matkapuhelimien datayhteyden käyttäminen ulkomailla on kovin kallista tällä hetkellä. Tämä siis rajoittaa online –sanakirjojen käyttämistä ulkomailla matkustaessa. Tämäkin tosin saattaa muuttua tulevaisuudessa avointen WLAN yhteyksien yleistyessä. Useat ei myöskään ole halukkaita kuljettamaan tietokonetta mukana ulkomaanmatkoilla turvallisuudenriskin vuoksi.

Myös online –sanakirjat ovat kokemassa muutoksen, koska tarjolla on myös useita online –kääntäjiä, jotka eivät pelkästään käännä sanoja vain kokonaisia lauseita ja kappaleita. Vain sanoja kääntävät sanakirjat varmasti kuitenkin pysyvät markkinoilla, koska ihmiset ovat kovin tottuneita käyttämään niitä ja tarjona on hyvin runsasta. Mitä luultavimmin tulevaisuudessa ihmiset käyttävät online –sanakirjoja ja online –kääntäjiä rinnakkain ja valitsevat oikean työkalun käännöksen pituudesta riippuen. Kun kyseessä on pidempi käännös, he valitset kääntäjän ja kun kyseessä on yhden sanan käännös, he valitsevat sanakirjan.
Kilpailu online –sanakirja markkinoilla on kova ja palveluntarjoajia on lukuisia. Sanakirjat tarjoavat kuitenkin laadukkaita käännöksiä, joten ne ovat luotettavia apuvälineitä. Useat sanakirjat myös tarjoavat usean vaihtoehdon käännökselle, koska sama sana voi tarkoittaa useaa eri asiaa. Esimerkiksi suomen sana kuusi voi tarkoittaa numeroa kuusi tai kuusipuuta.

On sanomattakin selvää, että maailman kehittymisen myötä sanakirjojen maailma on muuttunut huomattavasti. Sanakirjat ovat siirtyneet kirjahyllystä tietokoneelle ja matkapuhelimeen ja tämä trendi näyttää jatkuvan. Mitä luultavimmin tulevaisuudessa sanakirjat kattavat yhä suuremman kielivalikoiman ja ehkä myös uusia ominaisuuksia. Jo tällä hetkellä osa sanakirjoista tarjoaa ääninäytteen sanan ääntämisestä. Jää nähtäväksi mitä tulevaisuus tuo tullessaan.